Необхідні документи

Заявник подає:

У разі оренди пам'ятки:

І. У разі оренди пам’ятки:

 1. Заява (бланк заяви) до Департаменту культури і туризму облдержадміністрації щодо надання погодження у якій зазначаються відомості про заявника:

-        для фізичної особи, фізичної особи-підприємця

-        прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання або адреса, на яку необхідно надати відповідь, контактний телефон;

-        для юридичної особи - найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи / уповноваженої особи, контактний телефон;

-        дата подання заяви та підпис заявника.

 1. Копію паспорта/облікової картки пам’ятки;
 2. Фотофіксацію пам’ятки (її частини);
 3. Генеральний план (схема), на якому позначено територію пам’ятки і зони її охорони (у разі їх визначення) – масштаб 1:500 на топогеодезичній зйомці;
 4. Матеріали технічної інвентаризації приміщень (будівлі) (поповерхові плани/технічний паспорт приміщень, що підлягають відчуженню, передачі у володіння, користування чи управління);
 5. Акт технічного стану пам’ятки;
 6. Копію засвідченого в установленому порядку правовстановлюючого документа на пам’ятку (її частину);
 7. Проект договору, за яким пам’ятка, її частина передається у володіння, користування чи управління;
 8. Висновок відповідного органу охорони культурної спадщини, на території адміністративної одиниці якого розташовано об’єкт.
 9. Охоронний договір або попередній договір про укладення в майбутньому охоронного договору між орендодавцем та відповідним

органом охорони культурної спадщини на пам’ятку

 1. У разі приватизації пам’ятки:
 2. Заява (бланк заяви) до Департаменту культури і туризму облдержадміністрації щодо надання погодження у якій зазначаються відомості про заявника:

-        для фізичної особи, фізичної особи-підприємця

-        прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання або адреса, на яку необхідно надати відповідь, контактний телефон;

-        для юридичної особи — найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, прізвище,

ім'я та по батькові керівника юридичної особи /уповноваженої особи, контактний телефон;

-        дата подання заяви та підпис заявника.

 1. Копію паспорта/облікової картки пам’ятки;
 2. Фотофіксацію пам’ятки (її частини);
 3. Генеральний план (схема), на якому позначено територію пам’ятки і зони її охорони (у разі їх визначення) - масштаб 1:500 на топогеодезичній зйомці;
 4. Матеріали технічної інвентаризації приміщень (будівлі) (поповерхові плани /технічний паспорт приміщень, що підлягають відчуженню, передачі у володіння, користування чи управління);
 5. Акт технічного стану пам’ятки;
 6. Копію засвідченого в установленому порядку правовстановлюючого документа на пам’ятку (її частину);
 7. Проект договору, за яким пам’ятка, її частина передається у володіння, користування чи управління;
 8. Охоронний договір або попередній договір про укладення в майбутньому охоронного договору з відповідним органом охорони культурної спадщини на пам’ятку (її частину) з викладенням його істотних умов, у тому числі, щодо цільового використання пам’ятки, робіт, які майбутній власник зобов’язується провести на пам’ятці з метою збереження пам’ятки, чи її частини відповідно до вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини» та умов договору, укладеного власником з відповідним органом культурної спадщини
 9. Висновок відповідного органу охорони культурної спадщини, на території адміністративної одиниці якого розташовано об’єкт.

III. У разі зміни балансоутримувача

 1. Заява (бланк заяви) до Департаменту культури і туризму облдержадміністрації щодо надання погодження у якій зазначаються відомості про заявника:

-        для фізичної особи, фізичної особи-підприємця

-        прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання або адреса, на яку необхідно надати відповідь, контактний телефон;

-        для юридичної особи - найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи / уповноваженої особи, контактний телефон;

- дата подання заяви та підпис заявника.

 1. Копію паспорта/облікової картки пам’ятки;
 2. Фотофіксацію пам’ятки (її частини);
 3. Генеральний план (схема), на якому позначено територію пам’ятки і зони її охорони (у разі їх визначення) - масштаб 1:500 на топогеодезичній зйомці;
 4. Акт технічного стану пам’ятки;
 5. Копію засвідченого в установленому порядку правовстановлюючого документа на пам’ятку (її частину);
 6. Проект договору, за яким пам’ятка, її частина передається у володіння, користування чи управління
 7. Висновок відповідного органу охорони культурної спадщини, на території адміністративної одиниці якого розташовано об’єкт.

Платність видачі документа дозвільного характеру
Безоплатно

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:
протягом 30 робочих днів з дати реєстрації заяви

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

Закон України «Про адміністративні послуги»;

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

Закон України «Про звернення громадян»;

Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

Закон України «Про охорону культурної спадщини» (зі змінами),

Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002р. №318 «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць»


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА