ЗВІТ

про здійснення державної регуляторної політики

Полтавською міською радою та її виконавчим комітетом у  2020 році

І. Вступ.

Протягом 2020 року реалізація державної регуляторної політики виконавчим комітетом та Полтавською міською радою проводилась з дотриманням вимог, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) та з урахуванням положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1151, якою затверджено принципово нову Методику проведення аналізу впливу регуляторного акту.

  Порядок здійснення державної регуляторної політики органами та посадовими особами місцевого самоврядування передбачений розділом VI статтями 31-38  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

             Відповідальним структурним підрозділом з питань реалізації положень вищезазначеного Закону у виконавчому комітеті та Полтавській міській раді є Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради, яке на постійній основі здійснювало системний контроль та координацію за забезпеченням дотримання розробниками регуляторних актів планування регуляторної діяльності, процедур підготовки проектів регуляторних актів, у тому числі обґрунтованого аналізу результатів їх регуляторного впливу та в разі необхідності М-Тесту, за своєчасністю підготовки звітів про відстеження результативності регуляторних актів.

II. Планування регуляторної діяльності.

         З метою реалізації принципу послідовності та передбачуваності регуляторної діяльності, можливості своєчасного планування суб'єктами господарювання своєї діяльності та на виконання вимог статті 7 Закону, розробка та прийняття проектів регуляторних актів у звітному періоді здійснювалась виключно у відповідності до затверджених Планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів:

         - плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік та орієнтованого  переліку основних питань для розгляду на сесіях Полтавської міської ради у I півріччі 2020 року, затвердженого рішенням двадцять восьмої сесії  Полтавської міської ради сьомого скликання  від 29.11.2019 року;

          - плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого комітету Полтавської міської ради на 2020 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради № 278  від 09.12.2019 року.

По мірі необхідності, обумовленою постійними змінами законодавства, яке регулює різні сфери господарювання, протягом 2020 року до Планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів вносились зміни та доповнення, які затверджувались відповідними рішеннями виконавчого комітету та міської ради.

Частина із запланованих до прийняття регуляторних актів за відповідними роз'ясненнями розробників не розглядались на сесіях міської ради та засіданнях виконавчого комітету. Зокрема, це відбувалось через зміни у нормативно-правовій базі в різних сферах господарської діяльності, тому їх прийняття стало не актуальним у звітному періоді.

III. Прийняття регуляторних актів.

 

Протягом 2020 року на сесіях Полтавської міської ради прийнято 7 регуляторних актів :

- рішення тридцять п’ятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 10 липня 2020 року «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території міста Полтави на 2021 рік»;

- рішення тридцять п’ятої  сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 10 липня 2020 року «Про встановлення ставок та  пільг  із сплати  земельного податку  на 2021 рік у   м.  Полтаві»;

- рішення тридцять п’ятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 10 липня 2020 року «Про встановлення на території міста Полтави туристичного збору на 2021 рік»;

- рішення тридцять п’ятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 10 липня 2020 року «Про встановлення на території міста Полтави транспортного податку на 2021 рік»;

- рішення тридцять п’ятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 10 липня 2020 року «Про встановлення на території міста Полтави збору за місця для паркування транспортних засобів на 2021 рік»;

- рішення тридцять п’ятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання  від 10 липня 2020 року «Про встановлення на території міста Полтави єдиного податку на 2021 рік»;

- рішення тридцять п’ятої  сесії Полтавської міської ради сьомого скликання  від 10 липня 2020 року «Про орендну плату за землю у 2021 році в м.Полтава».

Протягом 2020 року  виконавчим комітетом Полтавської міської ради прийнято 2 регуляторних актів :

- рішення № 2 від 22.01.2020 року «Про затвердження Правил користування міським пасажирським транспортом (тролейбусом, автобусом) у м.Полтава» ;

- рішення № 142 від 20.05.2020 року «Про внесення змін у додаток 1 до рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради від 08.08.2018 №160 «Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, що надаються ритуальною службою м. Полтава - комунальним підприємством «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування».

На виконання статті 34 Закону та з метою недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними, неефективними або економічно недоцільними, проекти регуляторних актів разом з аналізом регуляторного впливу розглядалися на засіданнях постійної комісії  з питань містобудування, архітектури, розвитку міського господарства, транспорту, розвитку підприємницької діяльності, розвитку міста, інвестицій, туризму, на яку покладено обов'язки з реалізації державної регуляторної політики виконавчим комітетом та Полтавською міською радою.

За результатами розгляду дана комісія надала експертні висновки щодо регуляторного впливу та висновки про відповідність проектів регуляторних актів вимогам статей 4 та 8 Закону.   

З метою оцінки стану впровадження регуляторних актів та досягнення цілей, задекларованих при їх прийнятті, стосовно прийнятих регуляторних актів здійснювались базові відстеження результативності дії з оприлюдненням відповідних звітів. 

У відповідності до Плану проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2020 рік, розробниками регуляторних актів послідовно проводились повторні та періодичні відстеження результативності прийнятих в попередніх роках регуляторних актів.

         З метою виконання основних положень Закону, пріоритетними завданнями якого є висвітлення та оприлюднення всіх створених в процесі регуляторної діяльності матеріалів, Полтавською міською радою та виконавчим комітетом максимально забезпечено  інформаційну електронну підтримку здійснення державної регуляторної політики.

          Так, на офіційному сайті Полтавської міської ради, забезпечено функціонування окремої сторінки “Регуляторна діяльність”, яка, у свою чергу, включає такі електронні підрозділи:

- звіти про базові відстеження результативності регуляторних актів;

- звіти про повторні відстеження результативності регуляторних актів;

- звіти про періодичні відстеження результативності регуляторних актів;

- планування регуляторної діяльності;

- реєстр регуляторних актів;

- інформація про регуляторну діяльність;

- документи для обговорення ;           

- попередні оголошення;

- проекти регуляторних актів.                          

         З метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, матеріали з регуляторної діяльності: проекти рішень,  аналізи регуляторного впливу, оголошення, звіти про відстеження результативності, прийняті регуляторні акти,  оприлюднювались  на офіційному сайті Полтавської міської ради та в друкованих засобах масової інформації.

         Тобто, з матеріалами, підготовленими в процесі здійснення регуляторної діяльності виконавчим комітетом та Полтавською міською радою, мали можливість ознайомитися всі суб’єкти господарювання, громадяни та інші зацікавлені особи.

         При підготовці проектів прийнятих регуляторних актів залучались громадські та підприємницькі організації, також були проведені відкриті громадські слухання та обговорення із запрошенням всіх зацікавлених сторін, суб'єктів господарювання та громадян, на яких враховувались всі пропозиції та зауваження до змісту проектів регуляторних актів.

         Протягом 2020 року  проведено одну нараду з представниками структурних підрозділів виконавчого комітету Полтавської міської ради – розробниками регуляторних актів.

         В ході наради увага зосереджувалась на основних проблемних та нагальних питаннях, які виникають на всіх стадіях  розгляду та прийняття регуляторних актів, в тому числі з питання розробки аналізу регуляторного впливу регуляторного акту із застосуванням М-Тесту, а також підведені підсумки регуляторної діяльності у 2019 році.

         Щоквартально про прийняті регуляторні акти надавалася інформація до Полтавської обласної державної адміністрації. Ця інформація вносилася до  Єдиного реєстру регуляторних актів в Полтавській області.

Крім того, інформація про регуляторну діяльність у 2020 році розміщена на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг.

З метою подальшого впровадження державної регуляторної політики та у відповідності з вимогами статті 7 Закону рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради від 04.11.2020 року № 316  затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого комітету Полтавської міської ради  на 2021 рік.

Станом на сьогодні План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік та орієнтовний перелік основних питань для розгляду на сесіях Полтавської міської ради у І півріччі 2021 року не затверджено.

Дане рішення розміщено на офіційному сайті Полтавської міської ради, в терміни, передбачені Законом.

На виконання норм Закону та своєчасного оприлюднення в засобах масової інформації звітів про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів на  сайті  Полтавської  міської ради  на сторінці  «Інформація про регуляторну діяльність» розміщено План - графік проведення заходів з відстеження результативності прийнятих виконавчим комітетом та Полтавською міською радою регуляторних актів на 2021 рік.

ІV. Висновки.

         По всім прийнятим в 2020 році регуляторним актам було дотримано вимоги, передбачені законодавством про регуляторну діяльність, а саме:

          - вчасне планування проектів регуляторних актів;

          - підготовка аналізів регуляторного впливу;

          - розгляд проектів регуляторних актів разом з аналізом регуляторного впливу на постійній комісії з питань містобудування, архітектури, розвитку міського господарства, транспорту, розвитку підприємницької діяльності, розвитку міста, інвестицій, туризму;

         - покращення рівня якості підготовки проектів регуляторних актів та аналізів їх регуляторного впливу;

          - збереження позитивних тенденцій з реалізації основних принципів державної регуляторної політики – доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, прозорості та врахування громадської думки;

         -  відстеження результативності регуляторних актів.

         В поточному році робота Полтавської міської ради та її  виконавчого комітету і надалі буде спрямована на чітке виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

         Підводячи підсумки, є доцільним, рекомендувати розробникам регуляторних актів в процесі підготовки та прийняття рішень:

         - більш активно залучати до обговорення проектів регуляторних актів суб'єктів підприємницької діяльності, їх об'єднання, громадські організації та інші  зацікавлені сторони з метою всебічного врахування громадської думки;

         - продовжити тісну співпрацю з Представництвом уповноваженого органу з питань реалізації державної регуляторної політики.

         Вирішення зазначених питань буде одним із пріоритетних завдань Полтавської міської ради та виконавчого комітету у здійсненні державної регуляторної політики в 2021 році.

       

Міський голова                                                                         О. Мамай