Необхідні документи

Заявник подає:

1.Заява (бланк заяви) до Управління культури облдержадміністрації щодо реєстрації дозволу;

2.Заповнену та підписану у Міністерстві культури України форму Дозволу на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки культурної спадщини, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою;

3.Відкритий лист на проведення наукового дослідження археологічної спадщини виданий Інститутом археології НАН України (якщо вказаний у Дозволі).

4.Копія довіреності (у разі потреби).

Платність видачі документа дозвільного характеру
Безоплатно 

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:
протягом 10 робочих днів з дати реєстрації заяви

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

Закон України «Про адміністративні послуги»;

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

Закон України «Про звернення громадян»;

Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

Закон України «Про охорону культурної спадщини» (зі змінами);

Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 316 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою на території України»


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА