Необхідні документи

Заявник подає:

1. Заява (бланк заяви)

2. Клопотання замовника (для юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців) про затвердження проекту землеустрою та надання у постійне користування, оренду земельних ділянок, що перебувають у державній власності сільськогосподарського призначення до Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області;

3. Оригінал землевпорядної документації, яка підлягає затвердженню;

4. Позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації;

5. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

6. Дозвіл на користування надрами.

Платність видачі документа дозвільного характеру
Безоплатно (постанова Кабінету Міністрів України 1 серпня 2011 року №835)

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

У двотижневий строк з дня отримання проекту землеустрою Головним управлінням Держгеокадастру у Полтавській області.

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

Ст.. 122,123,124 Земельного кодексу України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

постанова КМУ від 01.08.2011 № 835 «Деякі питання  надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг»

розпорядження КМУ від 16.05.2014 № 523-Р « Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

постанова КМУ  від 17.10.2012 № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру»

наказ Держземагенства України від 25.12.2014 № 435 « надання адміністративних послуг через центр надання адміністративних послуг»

Положення про Головне Управління Держгеокадастру у Полтавській області, затверджений наказом Державної служби геодезії, картографії та кадастру України від 17.11.2016 № 308


Інформаційна картка