Необхідні документи

Заявник подає:

1. Заява (бланк заяви).

2. Відомість чергової лісосіки

3. Польова перелікова відомість

4. Переліково-оцінювальна відомість

5. Карта технологічного процесу розробки лісосіки

6. План лісосіки.

Платність видачі документа дозвільного характеру
Безплатно

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:
30 днів

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

Лісовий кодекс України

постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.07 № 761 "Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів».


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА