Необхідні документи

Заявник подає:

1. Заява (бланк заяви);

2. Заява за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища;

3. Документи, у яких обгрунтовуються викиди забруднюючих речовин;

4. XML — схема документів;

5.Обгрунтування розмірів нормативних санітарно-захисних зон, оцінка витрат, повязаних з реалізацією заходів щодо їх створення;

6. Звіт по інвентаризації джерел викидів;

7.Оцінка впливу забруднюючих речовин речовин на стан атмосферного повітря;

8. Плани заходів;

9.Інформація в місцевих друкованих засобах масової інформації повідомлення про намір отримати дозвіл;

10. Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості.

11. Лист Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації що до реєстрації звіту про інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві відповідно вимог чинного законодавства.

 

Платність видачі документа дозвільного характеру
Безоплатно

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:
1. Дозвільний орган протягом 30 календарних днів розглядає заяву та документи на отримання дозволу і у разі відсутності зауважень видає дозвіл. У разі наявності зауважень документи повертаються суб’єкту господарювання з викладом змісту зауважень та зазначенням терміну повторного подання.

2. ГУ Держпродслужби у Полтавській області протягом 15 календарних днів з дати надходження документів приймає рішення щодо можливості/неможливості  видачі  дозволу,  яке  надсилається дозвільному центру.

 

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»

Постанова КМУ від 13.03.2002 № 302 «Про Порядок проведення оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян – підприємців, які отримали такі дозволи»

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки від 10.02.1995 № 7, за реєстр. в Мін’юсті 15.03.1995 № 61/597 «Інструкція про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві»

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України вд 30.05.2006 № 266 «Про затвердження форми дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, дозволу про внесення змін до дозволу на викиди забруднюючих речовин, заяви на одержання дозволу на викиди»

Інструкція щодо заповнення форм державних статистичних спостережень про охорону атмосферного повітря № 2-ТП (повітря) «Звіт про охорону атмосферного повітря» (річна) та №2-ТП (повітря) «Звіт про охорону атмосферного повітря» (квартальна), затверджена наказом Державного комітету статистики України 20.10.2008 № 396, зареєст. в Мін’юсті 05.11.2008 № 1075\15766

Інструкція про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві (КНД 211.2.3.014-95, Київ, 1995)


Інформаційна картка