Вичерпний перелік:

Для одержання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або експлутацію (застосування)машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки роботодавцем, виробником або постачальником подається заява за формою згідно з додатком 4 до Порядку. До якої додається:

 • на виконання робіт підвищеної небезпеки – висновок експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки;
 • на експлуатацію машин , механізмів, устаткування підвищеної небезпеки – висновок експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
 • на застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки – висновок експертизи щодо відповідності машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

У разі повторного розгляду документів на підставі заяви суб’єкта господарювання, документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру.

 

Спосіб подання документів:

Документи подаються роботодавцем, виробником або постачальником особисто (уповноваженою ними особою) або поштовим відправленням до ЦНАПу.

 Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатна

Термін надання адміністративної послуги:

Строк видачі дозволу або повідомлення про відмову у його видачі становить десять робочих днів з дня отримання документів.

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

 • Стаття 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;
 • Стаття 21 Закону України «Про охорону праці»;
 • Закон України «Про адміністративні послуги»;
 • Пункт 7 Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (зі змінами внесеними згідно Постанови Кабінету Міністрів № 207 від 03.03.2020);
 • Наказ Міністерства соціальної політики України від 12.04.2018 № 507 «Про затвердження Вимог до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва»
 • Наказ Міністерства соціальної політики України від 07.11.2018 № 1654 «Про затвердження форм висновків експертиз стану охорони праці та безпеки промислового виробництва»;
 • Пункт 53 розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 3 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центр надання адміністративних послуг» (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України № 455 від 03.06.2020);
 • Пункт 30 Наказу Міністерства соціальної політики України від 27.03.2015 № 340, « Про затвердження Положення про територіальні органи Державної служби України з питань праці2, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.04.2015 за № 438/26883.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА