Необхідні документи

 

Заявник подає:

1. Заява (бланк заяви)

2. Клопотання замовника експертизи про проведення державної експертизи до Головного Управління Держгеокадастру у Полтавській області;

3.Договір/контракт, кошторис до договору/контракту;

4. Оригінал землевпорядної документації, яка підлягає обов'язковій державній експертизі;

5. Копія документа, що підтверджує оплату послуги-платіжного доручення або квитанції з відміткою банку чи відділення пошитого зв’язку.

6. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документу, що засвідчує повноваження представника

Платність видачі документа дозвільного характеру
Платно

Розмір плати
3 (три) % від кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт, але не менше 20 грн.
Ст.39 ЗУ «Про державну експертизу землевпорядної документації»
п.1, п.2, порядку та п.5 додатку 2 до постанови КМУ «Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг» від 01.08.2011 №835

 

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:
Не може перевищувати 20 робочих днів від дня реєстрації об’єкта держаної експертизи в Головному управлінні Держгеокадастру у Полтавській області.

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації»

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

постанова КМУ від 12.07.2006 № 974 «Про затвердження Порядку реєстрації об’єктів державної експертизи землевпорядної документації та типової форми її висновку»

постанова КМУ від 01.08.2011 № 835 «Деякі питання  надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг»

розпорядження КМУ від 16.05.2014 № 523-Р « Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

наказ Держкомзему України від 03.12.2004 № 391(зареєстровано в Мін’юсті від 21.12.2004        № 1618/10217 «Про затвердження Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації»


 

Інформаційна картка