Порядок отримання погоджень на встановлення режимів роботи регламентується рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради від 27.04.2011р. № 155 «Про впорядкування питання вставлення режимів роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства і сфери послуг та їх обліку в м. Полтава» із змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради від 17.08.2012р. № 187 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради від 27.04.2011р. №155 «Про впорядкування питання вставлення режимів роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства і сфери послуг та їх обліку в м. Полтава»          (рішення).

Перелік документів

для отримання (продовження терміну дії) погодження на

встановлення режиму роботи  об'єктів торгівлі, закладів

ресторанного господарства та  сфери послуг у денний час

(з 8-ї до 22-ї години включно).

1. При видачі вперше погоджень на встановлення режимів роботи стаціонарних об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг (розміщених в капітальних будівлях та тимчасових стаціонарних тимчасових спорудах) :

   -   заява (Заява для стаціонарних об’єктів);

 -    ксерокопія документа про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи підприємця ;

 - ксерокопія документа, який доводить  право користування приміщенням (свідоцтво на право власності або договір оренди (суборенди) ;

 - ксерокопія документа про підтвердження можливості суб'єкта господарювання проводити певні дії щодо здійснення господарської діяльності в конкретному приміщенні ( свідоцтво про відповідність збудованого об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, або акт державної технічної комісії про приймання в експлуатацію, або технічний паспорт на нежитлове приміщення, або паспорт прив’язки стаціонарної тимчасової споруди та ін.).

- коротка характеристика (бланк заяви)

2. При видачі вперше погоджень на встановлення режимів роботи пересувних тимчасових споруд, що використовуються для торгівлі та надання послуг (лотків, прилавків, палаток, розносок, ємностей, автолавок, низькотемпературних лотків-прилавків, морозильних камер, торгових автоматів, окремих відділів в інших об'єктах, інших пристроїв, що використовуються для сезонної роздрібної торгівлі):

-    заява (Заява для тимчасових об’єктів);

-  ксерокопія документа про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи підприємця ;

- ксерокопія відповідного документа – Паспорта прив’язки тимчасової споруди щодо розміщення пересувної тимчасової споруди, визначеного Положенням про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м.Полтава, затвердженим рішенням двадцять другої сесії Полтавської міської ради шостого скликання від 18 травня 2012 року;

-  ксерокопія документа, який доводить право користування приміщенням (договір оренди або суборенди, погодження на встановлення режиму роботи об'єкту) - для окремих відділів в інших об'єктах.

3. Продовження терміну дії погодження здійснюється за заявою (Заява на продовження терміну дії) суб'єкта господарювання і наданні оригіналу погодження :

-    для об'єктів, розміщених в капітальних спорудах - без надання документів, вказаних у пунктах 1 і 2;

-   для об'єктів, розміщених в тимчасових спорудах - з наданням ксерокопії відповідного документа - Паспорта прив’язки тимчасової споруди щодо розміщення пересувної тимчасової споруди, визначеного Положенням про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м.Полтава, затвердженим рішенням двадцять другої сесії Полтавської міської ради шостого скликання від 18 травня 2012 року.

     Всі документи подаються до відділу розвитку підприємницької діяльності управління адміністративних послуг Полтавської міської ради (вул. Соборності,36, каб. 123/1 або 124).

                              До відома суб'єктів господарювання !

    

          Згідно із Законом України від 22.07.2014 № 1602 “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” та  наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.02.2016 №39 “Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб'єктам”, всі суб'єкти господарювання, які проводять діяльність з використанням потужностей по первинному виробництву, виробництву, реалізації та /або обігу харчових продуктів, повинні зареєструвати ці потужності в :

Полтавському міському управлінні Головного управління  Держпродспоживслужби в Полтавській області (м. Полтава, вул. Південна,4 ), тел. (0532)570617.

 Начальник – Пальчик Віктор Іванович

                                 До вказаних потужностей відносяться :

-    підприємства по виробництву продуктів харчування,

-  тимчасові та капітальні торговельні об'єкти роздрібної та оптової торгівлі харчовими товарами,

-    заклади ресторанного господарства,

-   транспортні засоби, які використовуються у обслуговування вказаних об'єктів.

 Заяву встановленої форми для державної реєстрації потужностей оператору ринку харчових продуктів можливо роздрукувати за зразком в мережі Інтернет за посиланням :

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0382-16/print1445500682226012